Obszary działań

Home / Obszary działań

Pragniemy działań na rzecz profesjonalizacji sektora pozarządowego w Polsce. Prowadzimy szkolenia, doradzamy, wspieramy w wprowadzaniu standardów dot. zarządzania organizacją, wdrażaniu uprawnień itp. Edukujemy liderów, koordynatorów, aby jeszcze lepiej organizowali pracę swoich zespołów i umiejętnie nimi zarządzali, dbając o przyjemną atmosferę pracy. Uczymy, jak skutecznie zarządzać sobą i zasobami, które posiadamy. Budujemy wartość NGO i pokazujemy, że współczesne, sprawne organizacje pozarządowe korzystają z dobrych praktyk płynących z sektora prywatnego.

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu, wspieramy we wdrażaniu CSR w firmach. Szkolimy kadrę kierowniczą oraz pracowników z umiejętności menedżerskich
i społecznych.

Rozszerzamy ideę odpowiedzialności obywatelskiej
i zachęcamy do wspierania działań społecznych. Jesteśmy otwarci za wymianę barterową i wymianę doświadczeń.

Realizujemy projekty społeczne, które odpowiadają potrzebom edukacji i rozwoju głównie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Pamiętali również o innych grupach i jesteśmy otwarci do podejmowania nowych wyzwań.

Zachęcamy do współpracy, angażujemy społeczność lokalną i wspólnie pracujemy w zmienianiu świata na lepsze.