Zajęcia dla dzieci ze świetlic

Aby jak najlepiej wykorzystać czas, który dzieci i młodzież spędzają w świetlicach terapeutycznych czy osiedlowych postanowiliśmy promować rozwój różnych pasji i odkrywanie w sobie talentów. W ramach animacji integrujemy grupy, uczestnicy spotkań poznają lepiej swoich kolegów, a przede wszystkim – poznają siebie. Świadomość swoich słabych i mocnych stron jest bardzo istotna w każdym wieku, więc robimy wszystko by ją budować i wzmacniać poczucie własnej wartości. Sport, muzyka, sztuka, każdy rodzaj pasji i odkrywania siebie uczy nas determinacji, samodyscypliny i poczucie wpływu na własne życie, co z naszych doświadczeń wynika, jest bardzo istotne dla dorastających podopiecznych.