Lekcje z języka angielskiego

Lekcje z języka angielskiego

W 2018 roku zrealizowaliśmy po raz pierwszy cykl zajęć dla grupy młodzieży, który trwał 3 miesiące.

Podczas zajęć uczniowie pracowali nad materiałem, którego znajomość jest oczekiwana w szkole.
Ćwiczyli również dialogi podczas konwersacji, jak i szlifowali gramatykę, by poprawnie posługiwać się przyswojonym słownictwem.